opc_loader

Elestiaal rookkwarts


Elestiaal rookkwarts is een uitstekende genezer met een zeer diepgaande transformerende kracht. Dit kristal gaat naar binnen en geneest en bevrijdt daar van alle oude ballast. Elestiaal houdt vooral verbinding met het healen van de voorouderlijke lijn en familiekarma. Het geneest de ziel van vroegere ervaringen, zeer zeker ook uit vorige levens, denk vooral aan inwijdingsrituelen, magie, ziektepatronen,… tot op cellulair niveau, waar het de cellen bevrijdt van de blauwdruk van vroegere ervaringen.
Verder werkt dit kristal zeer aardend en stabiliserend, brengt het rust en vertrouwen. Ze staan in verbinding met de universele blauwdruk van harmonie en welzijn en wijst ons zo de weg hiernaar toe...